کلید هوشمند اشنایدر سیستم ام مرتن

تماس بگیرید

کلیدهای هوشمند اشنایدر آلمان مدل مدرن سیستم ام

کنترل روشنایی، دیمر، سرمایش، گرمایش، پرده و ……
در 3 مدل نرمال و ترموستاتیک و ساده
قابلیت تعریف سناریو
هماهنگ با کلیدهای سنتی اشنایدر

در انواع:
2پل ساده | 4 پل ساده و ترموستاتیک
8 پل ساده و IR و ترموستاتیک

انواع کادر کلید سیستم M:
ام الگانس و ام پلان: در طیف وسیع رنگ

انواع رویه کلید سیستم M:
سفید از جنس Plastic
کرم از جنس Plastic
آنتراسیت از جنس Plastic
آلومینیومی از جنس Plastic

توضیحات

 

Push-buttons SYSTEM M

Push-button, 1-gang plus/2-gang plus /4-gang plus

For System M.

With integrated bus coupling unit.

Push-button with 2 operating buttons, operating and status display and labelling fi eld.

The operating display can also be used as an orientation light. The device is connected to the bus line with a bus connecting terminal.

KNX software functions: Switching, toggling, dimming (single/dual-surface), blind (single/dual-surface), pulse edges trigger 1-, 2-, 4- or 8-bit telegrams (distinction between short and long operation), pulse edges with 2-byte telegrams (distinction between short and long operation), 8-bit linear regulator, scene retrieval, scene saving, disable functions.

Accessories: Labelling sheets for push-buttons,

art. no. MTN618319/20.

Contents: With protective hood for plaster.

With bus connecting terminal

Push-button, 4-gang plus with IR receiver

For System M.

With integrated bus coupling unit.

Push-button with 8 operating buttons, operating and status display and labelling fi eld.

The operating display can also be used as an orientation light. The functions of each of the keys can be triggered using an IR remote control.

The push-button is pre-programmed for operation with a Merten IR remote control Distance.

Many other IR remote controls (e.g. existing TV or CD player remote controls) can be taught into the push-buttons.

The device is connected to the bus line with a

bus connecting terminal.

KNX software functions: Switching, toggling,

dimming (single/dual-surface), blind (single/dual-surface), pulse edges trigger 1-, 2-, 4- or 8-bit telegrams (distinction between

short and long operation), pulse edges with 2- byte telegrams (distinction between short and long operation), 8-bit linear regulator, scene

retrieval, scene saving, disable functions.

Accessories: Labelling sheets for multi-function

push-button with IR receiver, art. no.

MTN618419/20.

Transmitter: IR remote control Distance, art.

no. MTN570222.

Contents: With protective hood for plaster.

With bus connecting terminal.

Multi-function push-button, 2-gang with room temperature control unit

Application module for System M.

Convenient control unit with 4 operating buttons, operating and status display and labelling

fi eld. The operating display can also be used as an orientation light.

With room temperature control unit and display.

The room temperature control unit can be used for heating and cooling with infi nitely adjustable

KNX valve drives or to trigger switch actuators and heating actuators. With the white

backlit display for showing e.g. the time, date, temperature and operating mode. Menu for

setting default operating modes, setpoint value, working/non-working day, display mode, time,

switching times and brightness.

The push-buttons are freely parameterisable as push-button pairs (dual-surface) or as single

push-buttons.

KNX software functions:

Functions of the multi-function push-button:

Switching, toggling, dimming, blind control (relative or absolute), pulse edges trigger 1-,

2- or 8-bit telegrams (distinction between short and long operation), pulse edges with 2-byte

telegrams (distinction between short and long operation), 8-bit linear regulator, scene retrieval,

scene saving, disable functions, timed control with synchronisation, alarm functions, .the cyclic

reading of external temperature values, fan control.

Functions of the room temperature control unit:

Type of controller: 2-step control, continuous PI control, switching PI control (PWM)

Output: Continuous in the range 0..100% or switching ON/OFF

Controller mode:

Heating with one controller output

Cooling with one controller output

Heating and cooling with separate controller outputs

Heating and cooling with one controller output

2-step heating with 2 control outputs

2-step cooling with 2 control outputs

Operating modes: comfort, comfort extension, standby, night economy, frost/heat protection

Operation: Menu

Accessories: Labelling software, art. no. MTN615022.

Protective hood for plaster, System M, art. no. MTN627591…

Note: Use to label conventional foils (max. thickness 0.1 mm).

For each device only one fl at size 60 mounting box and one fl ush-mounted module are

required.

Contents: Screw for protection against dismantling.

Multi-function push-button, 4-gang with room temperature control unit and IR receiver

Application module for System M.

Convenient control unit with 8 operating buttons, operating and status display and labelling

fi eld. The operating display can also be used as an orientation light.

With room temperature control unit and display.

With integrated piezoelectric buzzer to display alarm states and IR receiver. All functions of the

respective buttons can be controlled via IR remote control Distance.

The room temperature control unit can be used for heating and cooling with infi nitely adjustable

KNX valve drives or to trigger switch actuators and heating actuators. With the white

backlit display for showing e.g. the time, date, temperature and operating mode. Menu for

setting default operating modes, setpoint value, working/non-working day, display mode, time,

switching times and brightness.

The push-buttons are freely parameterisable as push-button pairs (dual-surface) or as single

push-buttons.

KNX software functions:

Functions of the multi-function push-button:

Switching, toggling, dimming, blind control (relative or absolute), pulse edges trigger 1-,

2- or 8-bit telegrams (distinction between short and long operation), pulse edges with 2-byte

telegrams (distinction between short and long operation), 8-bit linear regulator, scene retrieval,

scene saving, disable functions, timed control with synchronisation, alarm functions, .the cyclic

reading of external temperature values, fan control.

Functions of the room temperature control unit:

Type of controller: 2-step control, continuous PI control, switching PI control (PWM)

Output: Continuous in the range 0..100% or switching ON/OFF

Controller mode:

Heating with one controller output

Cooling with one controller output

Heating and cooling with separate controller outputs

Heating and cooling with one controller output

2-step heating with 2 control outputs

2-step cooling with 2 control outputs

Operating modes: comfort, comfort extension, standby, night economy, frost/heat protection

Operation: Menu

Accessories: Labelling software, art. no. MTN615022.

Transmitter: IR remote control Distance, art. no. MTN570222.

Note: Use to label conventional foils (max. thickness 0.1 mm).

For each device only one fl at size 60 mounting box and one fl ush-mounted module are

required.

Contents: With screw for tamper-proofi ng, adhesive label, barrier covering the IR receiver.

0/5 (0 Reviews)