مقالات

مزایای ساختمان هوشمند

ساختمان هوشمند مزایای زیادی را برای صاحب خانه ها دارد که از این میان می توان به امنیت بالا و صرفه جویی در مصرف انرژی اشاره کرد. در این خانه ها، بر اساس میزان افرادی که در آن حضور دارند، دمای تنظیم شده ای دارند. به طوری که اگر خانه خالی از سکنه باشد، سیستم هوشمند موجود در این خانه ها، دمای خانه را در پایین ترین حد طبیعی نگه می دارد و چراغ های خالی وسایل برقی بلا استفاده را خاموش می کند.

در حقیقت سیستم کنترل انرژی در خانه هوشمند، وسایل گرمایشی و سرمایشی را در فصول مختلف سال، تحت کنترل خود در آورد و مصرف انرژی را کمینه می کند. هوشمند سازی خانه موجب آسودگی و رفاه می شود. به گونه ای که کار و فعالیت را از دوش اعضای خانه بر می دارد. هرگونه کار ریز و درشتی را در این هخانه ها می توان به عهده سیستم های هوشمند نهاد. به عنوان مثال، قبل از بیدار شدن اعضای خانه دستگاه قهوه جوش روشن می شود و قهوه آماده می کند و تستر نان را گرم می کند. همه وسایل برقی می توانند حتی بهتر از دستوری که در دفترچه راهنمای آن ها ذکر شد، وارد عمل شوند و کار را برای افراد خانه راحت کنند.

پس از آن ظرف ها را در ماشین ظرف شویی می چینید. ماشین ظرف شویی به صورت خودکار بر اساس میزان ظروف و حتی میزان کثیفی آن ها روشن شده و به میزان بهینه در مصرف آب و زمان و برق و مواد شویند، شروع به کار می کند. همینطور شما می توانید با فشردن تنها یک دکمه مسئولیت تنظیم دمای داخل یخچال را به سیستم های هوشمند بسپارید. در حقیقت وسیله های هوشمند، در داخل خود دارای مدارهایی هستند که جدا از مدارهای معمولی آن ها می باشد. این مدارها با اتصال به سامانه مرکزی توزیع اطلاعات موجود در خانه هوشمند، و یا از طریق تکنولوژی بی سیم، اقدام به ایجاد ارتباط در ساختمان هوشمند می کنند.

قابل ذکر است، با ایجاد ارتباط بین وسایل برقی، تنها کافیست یکی از وسایل به برق وصل باشد، آنگاه تمام وسایل روشن می شوند و شروع به کار می کنند. ساختمان هوشمند آسودگی فراوانی را برای شما به ارمغان می آورد.