06
مارس

هوشمند سازی خانه در هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی، ایران تله کام 2016

هوشمند سازی خانه در هفدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی، ایران تلهکام 2016 شرکت ساختمان هوشمند کیانیک به عنوان بخش خانه هوشمند smart home  حضور چشمگیری در هفدهمین...

ادامه مطلب