خدمات

مشاوره هوشمند سازی ساختمان طراحی و اجراء

با توجه به کمبود منابع انرژی در جهان لزوم مدیریت و کنترل ساختمـان به نحوی که انـرژی کمتر و بهینه تر مصرف شـود، با ارائه راهـکارهای هوشمند کنترل ساختمان امکان پذیر است

مشاوره هوشمند سازی ساختمان
ادامه مطلب

آموزش KNX

KNX استانداردی جهانی برای کنترل سیستم های خانگی و ساختمان بوده و فرایند هوشمند سازی تحت لیسانس و با آموزش KNX مورد اعتبار قرار گرفته و عملکرد آن مورد تایید قرار میگیرد.

آموزش هوشمندسازی knx
ادامه مطلب

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

کنترل کلیه نقاط روشنایی، کنترل کلیه هواسازها، کنترل نور نما، کنترل و مانیتورین موتورخانه و چیلر و برج خنک کن،کنترل ازاست فن ها،کنترل ورود و خروج،کنترل و مانیتورینگ پمپ های فاضلاب

بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان
ادامه مطلب