نمایندگان شرکت ساختمان هوشمند کیانیک تهران و شهرستان

تهران

 

شرکت خانه هوشمند زیما

آقای معصومیان
تلفن: 22350781-009821
موبایل: 00989123048708
آدرس: سعادت آباد- خیابان آسمان ها - خیابان 4 شرقی- بن بست گمنام - پلاک 6 - واحد 4

تهران

 

شرکت خانه هوشمند ثمین پارسیاناستان البرز

 

شرکت خانه هوشمند کیانیمشهد

 

شرکت خانه هوشمند تسلاتبریز

 

شرکت هوشمند انرژی کاما( کاما صنعت تبریز)تهران

 

شرکت خانه هوشمند رادمانتهران

 

شرکت ساختمان هوشمند پارسیانتهران

 

شرکت خانه هوشمند شهابیتهران

 

ماز - شرکت خانه هوشمند