×

کنترل از راه دور خانه هوشمند از طریق اینترنت

درگیری های ذهنی، ترددها، تنش های روزمره زندگیست که گاهی ذهن ما را مشغول می کند.

با خانه هوشمند با تمام این موارد خداحافظی کنید و دیگر نگران هیچ کدام از این موارد نباشید چون کنترل از راه دور خانه هوشمند از طریق اینترنت انجام شده و در واقع سیستم خانه هوشمند ارتباطی 2 طرفه را بین کاربر و خانه ایجاد میکند.

این ها خدماتی است از خانه هوشمند کیانیک برای ایمنی و راحتی و آسایش شما.

شما با دریافت و نصب و اپلیکیشن interra بر روی سیستم عامل های android و mac کلیه موارد ذکر شده را از طزیق گوش های هوشمند به وسیله اینترنت در خانه هوشمند خود کنترل نمایید.
00
شرکت هوشمنــد سازی کیـــانیــــــک
شرکت هوشمنــد سازی کیـــانیــــــک