06
مارس

پروژه های هوشمند سازی ساختمان اداری

پروژه های هوشمند سازی ساختمان

هوشمند سازی مراکز اداری
هوشمند سازی مراکز ادارای، تجاری و تفریحی جزو موارد مهم در زمینه هوشمند سازی ساختمان می باشد.

این مراکز از قابلیت هایی بالایی در زمینه هوشمند سازی ساختمان برخوردار می باشند. هوشمند از این قبیل مراکز می تواند در راستای کاهش مصرف انرژی و بهینه ساختن آن انجام شود. علاوه برآن می توان هوشمندسازی این مراکز را با انرژی های نو ترکیب کرده و سبب استفاده از انرژی های نو در ساختار سیستم های اداری تجاری شد.

یک مرکز اداری هوشمندسازی شده می تواند نقش مهمی در جهت کاهش مصرف انرژی ساختمان داشته باشد و همچنین باعث افزایش رفاه برای کارمندان و مراجعین شود.
استفاده از پیشرفته ترین سیستم های هوشمند روشنایی در قسمت های مختلف یک واحد اداری، هوشمندسازی سیستم های سرمایشی و گرمایشی، کنترل هوشمند درب ها، استفاده از سیستم هوشمند مانیتورینگ با استفاده از تاچ پنل به کار رفته در واحد از جمله مواردی است که می تواند جهت هوشمند سازی ساختمان در واحدهای اداری مورد استفاده قرار می گیرد.

از  موارد کنترلی قسمت مشاعات در  هوشمند سازی ساختمان اداری می توان به موار زیر اشاره کرد.

کنترل آب نما
سیستم کنترل موتور خانه و چیلر
هواساز
تانک آب
آبیاری مشاعات
کنترل ورود و خروج
اعلام حریق
CCTV