هوشمندسازی بیمارستان

هوشمندسازی بیمارستان
هوشمندسازی بیمارستان

لزوم هوشمندسازی بیمارستان

رشد و توسعه فناوری های هوشمند و تاثیرگذاری این رشد در عرصه های گوناگون زندگی انسان، محیط و شرایط مختلف را  برای کار،تعامل و استفاده روزمره، آسان تر، امن تر و دلپذیرتر نموده است. یکی از عرصه های تاثیرپذیر از رشد فناوری های هوشمند حوزه بهداشت و سلامت عمومی است.با توجه به نقش حیاتی فاکتورهایی همچون دقت، سرعت و اطمینان در حوزه سلامت و همچنین با عنایت به آسیب پذیری سیستم بهداشتی و درمانی از خطاهای انسانی، هوشمندسازی بیمارستان و اتوماسیون مراکز بهداشتی و درمانی علاوه بر آسایش و راحتی درمان پذیران، سبب بهبود و ارتقای شاخص های سلامت در جامعه شده و یکی از ارکان اساسی رشد و توسعه یافتگی می باشد.

بیمارستان هوشمند

سیستم های اتوماسیون و هوشمند بیمارستانی توسط محصولات ساختمان هوشمند کیانیک قابلیت های متنوعی را در اختیار بیماران، همراهان آنها و پرسنل بیمارستان قرار می دهد به گونه ای که در بخش های یک بیمارستان می توان سیستم هوشمند را بنا به نیازها و سطح امکانات مختلف اجرا نمود. قسمت هایی که می توانند از سیستم های هوشمند کیانیک بهره مند شوند شامل بخش ها و اتاق های بستری بیماران، راهروها، قسمت های اداری، مشاعات و… می باشد.

هوشمندسازی مراکز درمانی و بیمارستانی

دریک بیمارستان می توان اهداف کنترلی مختلف را از جمله دمای محیط، روشنایی، پرده ها، سایبان ها و سیستم های صوت و تصویر و … ارائه نمود که هریک از این اهداف را نیز می توان از طریق روشهای مختلف مانند کنترل دستی، کنترل مرکزی و کنترل با سناریو مدیریت نمود.

هوشمندسازی مراکز درمانی و بیمارستانی
هوشمندسازی مراکز درمانی و بیمارستانی

ساختمان هوشمند کیانیک مشاوره هوشمند سازی بیمارستان