12
آگوست

مراحل هوشمند سازی ساختمان

مراحل هوشمندسازی ساختمان وخانه هوشمند
جهت هوشمندسازی ساختمان پروژه مراحلی که باید طی شود به شرح ذیل اعلام می گردد:

مشاوره
در اولین مرحله مشاوره از طریق تلفن و حضوری صورت خواهد گرفت و طی توافقات صورت گرفته از پروژه بازدید به عمل خواهد آمد تا طبق بررسی کارشناسان بهترین پیشنهاد برای کارفرمایان عزیز ارائه شود.

بازدید از شوروم شرکت
پس از بازدید از پروژه و ارائه پیش فاکتور هماهنگی های لازم جهت بازدید از شو روم و دیدن و لمس کردن اجناس از نمای نزدیک اجرا خواهد شد

انتخاب مناسب
طبق مذاکرات صورت گرفته بین کارشناسان و کارفرمایان بهترین پیشنهاد از نظر قیمت و دیزاین متناسب با پروژه انتخاب خواهد شد

طراحی نقشه های هوشمندسازی ساختمان
پس از اقدامات انجام شده و انتخاب کارفرما و تاییدیه فاکتورها، طراحی  نقشه های سیستم  هوشمندسازی ساختمان جهت زیر ساخت پروژه انجام خواهد شد

عقد قرارداد
پس از اتمام این مراحل، طی جلسه حضوری، قرارداد هوشمندسازی ساختمان بین شرکت و مدیران پروژه انجام خواهد شد.

نظارت بر ساختمان
پس از عقد قرارداد کارشناسان فنی شرکت  تمام مواردی که لازم است در پروژه هوشمندسازی ساختمان اجرا و رعایت شود و تمام قوطی گذاری های لازم را با مهندس برق پروژه طبق طراحی نقشه پیش خواهند برد

نصب و راه اندازی سیستم های خانه هوشمند
پس از اتمام سفید کاری تمامی اجناس بر روی دیوار نصب و راه اندازی خواهند شد و شما خواهید توانست که به راحتی از تمامی امکانات خانه هوشمند استفاده کنید

پشتیبانی و خدمات پس از فروش
شرکت پس اتمام تمامی مراحل پاسخگوی شما خواهد بود و در صورت بروز هر مشکلی در اولین فرصت کارشناسان فنی را به ساختمان شما اعزام خواهد کرد.