×

مراحل هوشمند سازی ساختمان

طبق مذاکرات صورت گرفته بین کارشناسان و کارفرمایان بهترین پیشنهاد از نظر قیمت و دیزاین متناسب با پروژه انتخاب خواهد شد

طراحی نقشه های هوشمندسازی ساختمان

پس از اقدامات انجام شده و انتخاب کارفرما و تاییدیه فاکتورها، طراحی نقشه های سیستم هوشمندسازی ساختمان جهت زیر ساخت پروژه انجام خواهد شد

عقد قرارداد

پس از اتمام این مراحل، طی جلسه حضوری، قرارداد هوشمندسازی ساختمان بین شرکت و مدیران پروژه انجام خواهد شد.

نظارت بر ساختمان

پس از عقد قرارداد کارشناسان فنی شرکت تمام مواردی که لازم است در پروژه هوشمندسازی ساختمان اجرا و رعایت شود و تمام قوطی گذاری های لازم را با مهندس برق پروژه طبق طراحی نقشه پیش خواهند برد

پس از اتمام سفید کاری تمامی اجناس بر روی دیوار نصب و راه اندازی خواهند شد و شما خواهید توانست که به راحتی از تمامی امکانات خانه هوشمند استفاده کنید

پشتیبانی و خدمات پس از فروش

شرکت پس اتمام تمامی مراحل پاسخگوی شما خواهد بود و در صورت بروز هر مشکلی در اولین فرصت کارشناسان فنی را به ساختمان شما اعزام خواهد کرد.
00
شرکت هوشمنــد سازی کیـــانیــــــک
شرکت هوشمنــد سازی کیـــانیــــــک