پروژه اجرا شده خانه هوشمند کیانیک
27
آوریل

پروژه ساختمان هوشمند – خانه هوشمند کیانیک

پروژه ساختمان هوشمند – خانه هوشمند کیانیک

که در مناطق مختلف با بهترین متریال اجرا شده است  در این کلیپ 10 نمونه از خانه های هوشمند در ایران را خواهید دید – تمامی پروژه ها طراحی – اجرا و تامین محصولات از ساختمان هوشمند کیانیک بوده است.

 

اجرا شده توسط ساختمان هوشمند کیانیک