چاپ

Pasargad Building

مجتمع مسکونی پاسارگاد

پروژه هوشمند سازی مسکونی ساختمان هوشمند کیانیک

پنت هاوس
1 واحد
کارفرما: مهندس تاج فر
شهرک غرب، خیابان حسن سیف، مجتمع پاسارگاد، طبقه 2