چاپ

 

مجتمع مسکونی وارسته


پروژه هوشمند سازی مسکونی ساختمان هوشمند کیانیک

18 واحد
کارفرما: آقای شمس زاده
چهارراه کامرانیه، خیابان شیبانی، کوچه وارسته