چاپ

 

Yaser Aqdasiyeh Building

مجتمع اداری یاس اقدسیه

پروژه هوشمند سازی مسکونی ساختمان هوشمند کیانیک

20 واحد
کارفرما: آقای رضایی
اقدسیه، بن بست نسیم، پلاک 3