چاپ

 

Morvarid Building

مجتمع مسکونی مروارید

پروژه هوشمند سازی مسکونی ساختمان هوشمند کیانیک

6 واحد
کارفرما: آقای فروغی
نیاوران، جنب پمپ بنزین مینا، کوچه گردان، نبش کوچه بیتا، پ 2