چاپ

 

Niyavaran Building

مجتمع مسکونی نیاوران

پروژه هوشمند سازی مسکونی ساختمان هوشمند کیانیک

7 واحد
آرشیتکت: مهندس غلامپور
کارفرما: آقای فرهادی
نیاوران، جمال آباد