چاپ

Niyavaran Building

مجتمع مسکونی نیاوران

پروژه هوشمند سازی مسکونی ساختمان هوشمند کیانیک

1 واحد
کارفرما: آقای هاشمی
نیاوران، فیضیه، کوچه جبلی،بن بست مریم، بن بست کاج، پلاک 3