چاپ

Niyavaran Building

مجتمع مسکونی نیاوران

پروژه هوشمند سازی مسکونی ساختمان هوشمند کیانیک

5 واحد
کارفرما: آقای حسینی
نیاوران، انتهای خیابان یاسر،نبش خیابان خلیلی، پلاک 34