چاپ

Niyavaran Building

مجتمع مسکونی نیاوران

پروژه هوشمند سازی مسکونی ساختمان هوشمند کیانیک

2 واحد
کارفرما: آقای پیرایی
نیاوران، خیابان حافظ، خیابان سعدی، کوچه انوشیروان، پلاک 2