همه خدمات – کیا

مشاوره و طراحی هوشمند سازی ساختمان

با توجه به کمبود منابع انرژی در جهان لزوم مدیریت و کنترل ساختمـان به نحوی که انـرژی کمتر و بهینه تر مصرف شـود، با ارائه راهـکارهای هوشمند کنترل ساختمان امکان پذیر است

Read More

آموزش KNX

KNX استانداردی جهانی برای کنترل سیستم های خانگی و ساختمان بوده و فرایند هوشمند سازی تحت لیسانس و با آموزش KNX مورد اعتبار قرار گرفته و عملکرد آن مورد تایید قرار میگیرد.

Read More

بهینه سازی انرژی مصرفی ساختمان

کنترل کلیه نقاط روشنایی، کنترل کلیه هواسازها، کنترل نور نما، کنترل و مانیتورین موتورخانه و چیلر و برج خنک کن،کنترل ازاست فن ها،کنترل ورود و خروج،کنترل و مانیتورینگ پمپ های فاضلاب

Read More